شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

پائولو کوئیلو : کوتاه‌ترین قانون دنیا

کلمات کلیدی :

 

‏یک گروه از خردمندان دور هم جمع شدند تا کوتاه‌ترین قانون اساسی دنیا را به وجود آورند. قرارشان این بود که اگر شخصی ‌توانست در مدتی که روی یک پای خود بایستد، قوانینی را که باید بر زندگی انسان حاکم باشد را وضع کند، عنوان خردمندترین شخص را به دست می‌آورد.


‏یکی گفت: خدا مجرمان را مجازات می‌کند. دیگران این عبارت را نپذیرفتند. دلیل‌شان این بود که این عبارت، قانون نیست، تهدید است. در این لحظه خاخامی وارد جلسه شد. روی یک پا ایستاد و گفت: با دیگری رفتاری را نکن که حاضر نیستی آن رفتار را از او ببینی. قانون اینست. بقیه‌اش تفسیر حقوقی است. به این ترتیب او، عنوان خردمندترین شخص آن جمع را به دست آورد.