شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

درسی از کلاغ

کلمات کلیدی :

 

کلاغی تمام روز بیکار روی شاخه ی درختی نشسته بود و هیچ کاری نمی کرد. خرگوشی از او پرسید: من هم می توانم مثل تو تمام روز بیکار بنشینم و هیچ کاری نکنم؟ کلاغ جواب داد: البته که می توانی. خرگوش روی زمین کنار درخت نشست و مشغول استراحت شد. ناگهان روباه پرید خرگوش را گرفت و خورد. نتیجه اخلاقی، برای اینکه بیکار بشینید و هیچ کاری نکنید، باید آن بالا بالاها نشسته باشید.