شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

گلچین روزگار!

کلمات کلیدی :

 

یکی از علاقه مندان شیوانا نزد او آمد و از او در امر ازدواج دخترش مشورت خواست. او گفت: دختری دارم در کمال وجاهت و زیبایی که حسن و کمال و حجب و حیای او شهره است. پسر برادرم شخصی است لاابالی که در نوشیدن مسکرات و مشروبات الکلی افراط می کند. برادرم پیشنهاد کرده است تا دخترم را به او بدهم تا مگر پسرش بعد از ازدواج سرش به سنگ بخورد و سر براه شود و به سامان برسد. اما چیزی ته دلم به اینکار راضی نیست. بگوئید چه کنم!؟


شیوانا به گوشه باغچه اشاره کرد و گفت: چند ماه پیش در اینجا بوته های کدو کاشتیم. بعضی از بوته ها زودتر سر زدند و رشد کردند و روی بوته های مجاور خود سایه انداختند. به مرور زمان بوته هایی که دیرتر سر زدند و کمتر رشد کردند به خاطر ندیدن نور خورشید ضعیف شدند و همانگونه که می بینی در حال از بین رفتن اند. این بوته های ضعیف خود به خود به خاطر جبر طبیعت و قانون کاینات از بین خواهند رفت و بوته های قدرتمند همچنان به رشد خود ادامه خواهند داد. در این هنگام شیوانا ساکت شد و هیچ نگفت. پدر دختر هاج و واج پرسید: اما این به ازدواج دختر من چه ربطی دارد؟

شیوانا لبخندی زد و دست مرد را  گرفت و او را به کنار رودخانه برد. در چند متری ساحل رودخانه شن و ماسه ها را کنار زد و تخم های لاک پشت را نشان داد و گفت: دیر یا زود بچه لاک پشت ها از این تخم ها بیرون خواهند آمد و خودشان را باید کشان کشان به آب رودخانه برسانند. اگر دیر دنیا بیایند و یا آنقدر ضعیف باشند که نتوانند خود را به موقع به آب برسانند. از گرسنگی و ضعف تلف خواهند شد یا خوراک پرندگان و حیوانات دیگر می شوند. پدر دختر دوباره مات و مبهوت به شیوانا گفت: اینها چه ربطی به ازدواج دختر من دارد؟

شیوانا پاسخ داد: اگر دختر تو واقعا شخصی کامل، زیبا و سالم است، مشکلی ندارد ، پس این توانایی را دارد که نسلی پاکیزه، قوی و سالم را بوجود آورد و زندگی خوش و راحتی داشته باشد. آن پسر حتی اگر بچه برادر تو هم باشد، مسیر زندگی اشتباهی را برای خودش انتخاب کرده است. او اگر دیر بجنبد به ناچار دست روزگار مثل آن بوته ضعیف کدو و یا تخم های ضعیف لاک پشت، سرنوشتی دیگر را برای او رقم خواهد زد. تو حق نداری به خاطر بوته ها و لاک پشت های ضعیف، بوته ها و لاک پشت های سالم و قوی را در زندگی دچار مشکل کنی. دخترت را به شخصی مانند خودش بده و بگذار چرخ کائنات خودش نسل قدرتمند آینده را گلچین کند.