شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

جیم ران : پنج قطعه‌ اصلی از پازل زندگی

کلمات کلیدی :


ما هر روز آرزوی نظم جدیدی را برای تغییر در زندگی داریم. ما هر روز آرزو داریم کتابی را بخوانیم که بتواند افکار ما را به دانش جدیدی سوق دهد. هر روز می‌خواهیم فعالیت جدیدی را آغاز کنیم. ما می‌توانیم هم‌اکنون یا هفته‌ی بعد یا ماه بعد و یا سال بعد آغاز کنیم. همچنین می‌توانیم هیچ کاری انجام ندهیم.


در حقیقت می‌توانیم به‌جای عمل، بی‌تفاوتی را انتخاب کنیم. اگر تغییر برای ما سخت باشد، همان‌طور که هستیم باقی می‌مانیم. می‌توانیم به جای کار، استراحت را برگزینیم. به‌جای آموختن، به سرگرمی بپردازیم، توهم را جایگزین واقعیت کنیم و شک را به‌جای ایمان لحاظ کنیم. حق انتخاب با ماست. زمانی که معلول را سرزنش می‌کنیم، همچنان علت را فراموش کرده‌ایم. همان‌طور که شکسپیر هم می‌گوید: به‌دنبال مقصر در ستارگان نباشید، بلکه علت در خود ماست.