شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ویلیام شکسپیر : انتظارات همیشه صدمه زننده هستند

کلمات کلیدی :

 

همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟ برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم. انتظارات همیشه صدمه زننده هستند. زندگی کوتاه است. پس به زندگی ات عشق بورز. خوشحال باش و لبخند بزن، قبل از اینکه صحبت کنی، گوش کن. قبل از اینکه بنویسی، فکر کن. قبل از اینکه خرج کنی، درآمد داشته باش، قبل از اینکه دعا کنی، ببخش. قبل از اینکه صدمه بزنی، احساس کن. قبل از تنفر، عشق بورز. در حقیقت زندگی این است. احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر!


هر زمان که از جورِ روزگار و رسوایی میان مردمان در گوشه ی تنهایی بر بینوایی خود اشک می ریزم، و گوش ناشنوای آسمان را با فریادهای بی حاصل خویش می آزارم، و بر خود می نگرم و بر بخت بد خویش نفرین می فرستم، و آرزو می کنم که ای کاش چون آن دیگری بودم، که دلش از من امیدوارتر و قامتش موزون تر و دوستانش بیشتر است. و ای کاش هنر این یک و شکوه و شوکت آن دیگری از آن من بود، و در این اوصاف چنان خود را محروم می بینم که حتی از آنچه بیشترین نصیب را برده ام کمترین خرسندی احساس نمی کنم. اما در همین حال که خود را چنین خوار و حقیر می بینم از بخت نیک، حالی به یاد تو می افتم، و آنگاه روح من همچون چکاوک سحر خیز بامدادان از خاک تیره اوج گرفته و بر دروازه ی بهشت سرود می خواند و با یاد عشق تو چنان دولتی به من دست می دهد که شان سلطانی به چشمم خوار می آید و از سودای مقام خود با پادشاهان، عار دارم.