شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

پدربزرگ : مثل مداد باش!

کلمات کلیدی :

 

پسرک، پدربزرگش را تماشا میکرد که چیزی می نوشت. پرسید: آقاجون! ماجرای کارهای خودتان را می نویسید یا درباره ی من می نویسید؟ پدربزرگش از نوشتن دست کشید و لبخند زنان به نوه اش گفت: درسته درباره ی تو می نویسم اما مهم تر از نوشته هایم مدادی است که با آن می نویسم. می خواهم وقتی بزرگ شدی مانند این مداد شوی! پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد، چیز خاصی در آن ندید. و گفت: این هم مثل بقیه مدادهایی است که دیده ام . پدربزرگ ادامه داد: در حقیقت بستگی داره چطور به آن نگاه کنی. مداد ۵ خاصیت دارد که اگر آنها را به دست بیاوری، تا آخر عمر با آرامش زندگی خواهی کرد. پس خوب دقت کن تا داستان ش را برایت بگویم ...


گفتم مداد ۵ صفت دارد. صفت اول، یادت باشد تو می توانی کارهای بزرگی انجام دهی. اما نباید هرگز فراموش کنی که دستی وجود دارد که حرکت تو را، هدایت می کند. اسم این دست خداست. او همیشه باید تو را در مسیر ارده اش حرکت دهد. صفت دوم، گاهی باید از آنچه می نویسی دست بکشی و از مداد تراش استفاده کنی. این باعث می شود مداد کمی رنج بکشد اما نوکش تیزتر می شود. پس بدان که باید رنج هایی را تحمل کنی چرا که این رنج باعث می شود انسان بهتری شوی.

صفت سوم، مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه از پاک کن استفاده کنیم. بدان که تصحیح یک کار خطا، کار بدی نیست. در واقع برای اینکه خودت را در مسیر درست نگهداری مهم است. صفت چهارم، چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست، زغالی اهمیت دارد که داخل چوب است. پس همیشه مراقبت درونت باش چه خبر است. و اما صفت پنجم، همیشه اثری از خود به جا می گذارد. بدان هر کاری که در زندگی ات می کنی ردی به جا می گذارد. سعی کن نسبت به هر کاری که می کنی هوشیار باشی و بدان چه می کنی.