شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

زیگموند فروید

کلمات کلیدی :

 

حقیقت انسان به آنچه اظهار می دارد نیست، بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است، بنابر این اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش بلکه به ناگفته هایش گوش کن.