شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

غلامحسین ابراهیمی دینانی : رابطه انسان با وجه الله

کلمات کلیدی :

 

 

در واقع وجه الله الاعظم همان انسان کامل است. حق تعالی خودش یکی است و اگر خداوند واحد است وجه خداوند هم واحد است، وجه که همان صورت است همه حقیقت را یکی نشان می دهد و وجه خداوند باید حقیقت حق را نشان بدهد.


یعنی همه ی اسماء و صفات و همه آنچه که در حق است و غیرمتناهی است, تنها موجودی که می تواند همه اسماء حق را منعکس کند انسان کامل است چون جامع است و نسخه ی اسرا است و فهرست عالم هستی است، هم ملک است هم ملکوت، هم دریاست و هم صحرا، هم آسمانی و هم زمینی، هم قهر و لطف و هم غضب و شهوت، هم رحمت هم عقل و هم جهل.این فصل ممیز انسان است و دو قوس صعود و نزول دایره هستی را در می نوردد و پیوستگی ملک و ملکوت در انسان تحقق پیدا می کند یعنی انسان دایره ی هستی را در می نوردد.