شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

حضرت یوسف ( او می‌افزاید) : خود را به خدا بسپار

کلمات کلیدی :

 

فکر می کردم کاری که درست است، انجام دادم، فکر می کردم جواب را دارم، فکر می کردم که درست ترین راه را انتخاب کرده ام. اما آن راه، مرا به کجا کشاند! وقتی تسلیم شدم، تازه حقیقت روشن شد. تو (خداوند) بهتر از من می دانی، تو راه را می شناسی، من دیگر نمیخواهم بدانم چرا؟! چون تو بهتر می دانی. ابری را دیدم و تصور کردم که آسمان است. پرنده را دیدم و تصور کردم، میتوانم آن را تعقیب کنم، این تو بودی که به آن پرنده یاد دادی پرواز کند، اگر می گذاشتم تو به من برسی، تو به من یاد میدادی.


زندگی! اگر تنها این آزمایش است، نمی توانم دلیلش را بفهمم. شاید دانستن اینکه نمی دانم، قسمتی از این برنامه است. هر جوابی را که تو بگویی، میگیرم، تو راه را میشناسی. سعی میکنم بهترین کار را انجام دهم و ایمان آن را برای من آسان کرده است، دیدن بهترین کاری که می توانم انجام دهم. اعتماد مرا در دل تو انداخت و دیگر نمیخواهم بدانم چرا، چون تو بهتر از من می دانی.