شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

پرویز دوائی : چرخ خیاطی

کلمات کلیدی :

 بنیاد شغر و ادبیات داستان ی ایرانیان اینجا

پسرک که تازه دندان درآورده و لثه‌هایش می‌خارد، برای فرو نشاندن خارش، همچنان که مادر مشغول کار است، دندان‌های تیز و کوچک شیری‌اش را به گوشۀ پایۀ چوبی چرخ خیاطی می‌ساید و بر آن خراش‌هایی می‌اندازد. مدتی بعد، مادر از سر ناچاری چرخ را می‌فروشد و چند سال بعد، پسرک که حالا به مدرسه می‌رود ...


در خانه‌ای همان چرخ خیاطی را در میان وسایل خانه می‌بیند و رد دندان‌هایش بر پایه‌ی چوبی چرخ را به جا می‌آورد. از نگاه او، این چرخ و آن خراش‌ها، بیشتر یادگاری از یک دوران خوش گذشته‌اند تا نشانه‌ای از فقری که منجر به فروخته شدن آن وسیله‌ی امرار معاش شده‌ باشد.