شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

وفات حضرت آدم علیه السلام

کلمات کلیدی :

  

 

آن زمان که زمین، زمین بود و بهشت، عاری از آلودگی، هزار سال عمری بود اندک! صفا بود و همه چیز بی رنگ! آدم و همدمش حوا ماندند و دویست و اندی فرزند! و خداوندش را معلم نامید و از او فرا گرفت فرا گرفتنی ها را! ماندند بر آزمایش خویش استوار! و سر بلند! آموخت آنچه که خداوند بر او آموخت و به آنها فهماند بر ناجاویدی انسان و حیله ی ابلیس. اوست پروردگار عالمیان و جاوید.  رَبِ العالمین! هستی نامحدود.


دانا ترین و سومین ایشان را شیث، راهنما  و خلیفه ی خداوند بر روی زمین نامید. و وصیت کرد بر پیروی و همچنین او را بر صبر و شکیبایی، و پرهیز از حرام و حرص، و همدلی با خویشان و نزدیکان. همه حاضر در بستر بیماری و خواست از ایشان بر دفنش در کوه بوقُبَیس. ملک الموت حاضر بر ماموریت خویش. چون کهولت آدم ، حوا بدید ، آرزو کرد سهل باشد، خارج شدن جان از بدن!  و سنگین نباشد جدایی از جفت خویش. آدم گفت: جان کندن چیزی نیست که آن را به آرزو درخواست! خداوند چون از نیت آدم مطلع گردید، گفت ملک الموت را، آن کن که آدم خواست، در دم که آخرین سخنش باشد! از سر تسلیم تا بگفت: لبیک یا رب و اَنتَ خلقتنی! نوری بدرخشید و جان تسلیم جان آفرین نمود، آدم!