شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

اما کورتیس هاپکینز : قدرت ماوراء الطبیعه

کلمات کلیدی :

 

در ابتدا تنها کلمه بود و کلمه خدا بود! وعده صیانت الهی به بشر از مزمور: هیچ چیز بدی بر تو واقع نخواهد شد و بلایی نزد خیمه ی تو نخواهد رسید. زیرا که حضرت اعلی، فرشتگان خود را امر خواهد فرمود تا در تمامی راههایت تو را حفظ نمایند. آمین.


هر گاه از شکستی به شکست دیگری رهسپار شدید و خودتان را به باد انتقاد و ملامت گرفتید، حتما به فرشته ی خودتان هم نامه ای بنویسید. کلمات زنده اند، سرشار از نیکی، موهبت به بار می آورند. برای آفرینش ثمرات معجزه آسا، به فرشته یا ضمیر برتر (باطن معنوی) خود نامه بنویسید. ذهن نیمه هشیار این احساس هماهنگی را به سویتان می تاباند و ضمیر برتر معنوی زنده می شود و چون کلام حقیقت به تحریر در آید، بر مسند قضاوت می نشیند. از موانع عاطفی نظیر غرور، خودپرستی، تکبر، خودفریبی و مشاجرات عقلانی در می گذرد و در ذات خداگونه نفوذ می کند.