شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

من نقاش نیستم اما دلم برایت پر می کشد!

کلمات کلیدی :

 

من بودم، تو و یک عالمه حرف و ترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان می داد! کاش بودی و می فهمیدی وقت دلتنگی، یک آه چقدر وزن دارد ... در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست؟ مثل آرامش بعد از یک غم، مثل پیدا شدن یک لبخند. مثل بوی نم بعد از باران، در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟ من به آن محتاجم!