شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

مادر مهربان

کلمات کلیدی :

 

ساعت 3 شب صدای تلفن, پسری را از خواب بیدار کرد. پشت خط مادرش بود. پسر با نگرانی گفت: چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟ مادر گفت: 25 سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی؟ فقط خواستم بگویم، تولدت مبارک! پسر از اینکه دل مادرش را شکسته بود تا صبح خوابش نبرد, فردا بعد از ظهر، بعد از کار، سراغ مادرش رفت. وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت، ولی مادر دیگر در این دنیا نبود.


انگشت تو مهربونی بود و درس رندگی

و زبانت عشق

مادر