شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

گلدان مادر بزرگ

کلمات کلیدی :

 

پیرمرد به عتیقه جات فوق العاده علاقه مند بود. از همه بیشتر گلدان مادربزرگ. کمتر وقت برای مادرش می گذاشت. مادربزرگ فوت شد. پیرمرد بارها و بارها شکست. گلدان مادربزرگ در ویترین پیرمرد خاک می خورد. حیف شد. پیر مرد مُرد، حقیقت ماند و گلدان و دیگر هیچ. می دانشت یا نمی دانست، مثل برف آب شد. ماسح به یادگار گلدان را برداشت.

تقدیم به روح پاک مادرم، پدرم

ارواح طیبه شهداء، صلحاء و همه ی عزیزانی که لطفشان همیشه شامل حال من بوده و هست.