شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ایمانوئل کانت : عینک ذهن

کلمات کلیدی :

 

قصه ی کرگدن، قصه ی ماست؛ ما شاخی جلوی چشمانمان نداریم که با آن، همه جهان را در دو طرفِ یک شاخ ببینیم، اما ذهنمان پر است از پیش فرض ها و پیش داوری ها! همه ما تصور می کنیم که بی طرفانه قضاوت می کنیم و منطبق با واقعیت مثلِ کرگدنِ رئالیست! مثل او تصور می کنیم که میانِ همه ی جهان شاخی است زیبا و جهان دو نیمه است، نیمی این سوی شاخ، نیمی آن سوی شاخ، غافل از اینکه به ذهنمان عینکی است، نادیده!