شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

نیلوفر آبی

کلمات کلیدی :

 

نیلوفر آبی: اما من تو این برکه هم تو رو دوست دارم، هم بقیه ماهی ها رو، خوب آدم نمی تونه فقط یه نفر رو دوست داشته باشه، شاید مال اینه که دل من از دل تو گنده تره. دوستی ما اینطوری شروع شد، از بچگی و زیر آب. اون فضا برای ما کوچیک بود، دنبال یه جای بزرگتر بودیم، دنبال اون نوری که صبح ها برکمونو روشن می کرد و شب ها به ما آرامش می بخشید. هر روز شادی می کردیم و بازی، نمی دونستیم داریم بزرگ می شیم و به آرزوهامون نزدیک. تا اینکه تو یه روز قشنگ، به نور رسیدیم یعنی من شکفتم و قورباغه  هم پرید رو یکی از برگ های من. هر دوتایی از آب زدیم بیرون. من هم رنگ قورباغه بودم. قورباغه  همینطور مات به من خیره شده بود. وقتی چشمم افتاد تو آب، زیبایی و سفیدی صورتم رو که دیدم، خودم هم تا چند لحظه سکوت کردم.


یه لحظه تو آب سایه ی عجیبی دیدم و از ترس داد زدم، مواظب باش! قورباغه خیلی تند پرید تو آب و از دست مرغ ماهی خوار فرار کرد. قلبم مثل گنجیشک می زد. ما خیلی سریع با خطرات دنیای جدیدمون آشنا شدیم. وقتی قورباغه  اومد رو آب، از من تشکر کرد، متوجه شدم صداش تغییر کرده، خیلی چیزا تغییر کرده بود، حتی برگای من. خیلی خوشحال بودم، برگامو روی آب تکون می دادم و قورباغه  از رو اون می پرید. کِر و کِر خنده هامون بقیه قورباغه  ها رو کشوند به سمت ما. همه ی اونها شعر نور رو می خوندن و من هم با دست های بزرگم تشویقشون می کردم. بابا و مامانای ما این شعرو از بچگی یادمون داده بودن. ما سه بار شعر نور رو می خوندیم.

تو این مدت کوتاه قورباغه  مسئول بیدار کردن همه شده، چون صداش از همه قشنگتره. سنجاقک ها، جیرجیرک ها و شب پره ها هم اینو فهمیده بودن. دیگه قورباغه  یه نفر یعنی فقط منو دوست نداشت، همه رو دوست داشت. دوستای جدیدی پیدا کرده بود. دلش دیگه از دل من هم گنده تر شده. راستش به حال اون غبطه می خورم. حتی مرغ ماهی خوار هم دوسش داشت. 

از طنین صدای قورباغه  آب برکه زلال تر شده. قورباغه  چهل تا بچه داره و من هنوز مثل بقیه نیلوفرهای آبی در جستجوی نور و حقیقت هستم. این روزا همه ی نیلوفرهای آبی سپید دم منتظرند تا صدای زیبا و ملکوتی قورباغه  رو بشنوند. مرغ های ماهی خوار فقط ماهی می خورند و پشه ها دسته دسته از روی برکه عبور می کنند و باران رحمت الهی، برکه رو روز به روز وسعت می بخشه.

تقدیم به روح پاک مادرم، پدرم 

ارواح طیبه شهداء، صلحاء و همه ی عزیزانی که لطفشان همیشه شامل حال من بوده و هست.