شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

دعای مادر

کلمات کلیدی :

حقیقت داستان و افسانه
 
 

بچه ها گلدان درخت کاج سبز را با زحمت زیادی به داخل خانه آوردند، مادر هیچ وسیله ای برای تزیین درخت کریسمس و شاد کردن فرزندان خود نداشت، آن شب او طبق معمول دعایش را خواند اما  با غصه ی بسیار به خواب رفت. هنگام طلوع خورشید متوجه میشود که درخت کریسمس خانه اش با تارعنکبوت پوشیده شده است و این تارها با تابش نور خورشید به رشته های ریز چراغ نقره ای مبدل شده اند، درخشش نور و زیبایی انعکاس آن باعث شد تا بچه ها زودتر از خواب بیدار شوند، آن روز برفی در داخل کلبه فقط صدای شادی بچه ها را می شنیدی!