شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

جودی برادی : من هم زن می خواهم

کلمات کلیدی :

 

 I Want a Wife

من جزو آن دسته از آدمهایی هستم که به آنها عیال میگویند. البته مادر هم هستم. چند وقت پیش در یک مهمانی آقایی از دوستان را دیدم که تازگی از همسرش طلاق گرفته است. میگفت باز میخواهد تجدید فراش کند.  با خود اندیشیدم چه فکر خوبی! راستی کیست که زن نخواهد؟ راستش را بخواهید: من هم زن میخواهم. چرا؟ جوابش در حقیقت بسیار ساده است.


میخواهم دوباره درس خواندن را شروع کنم و منبع درآمدی برای خودم و در صورت لزوم خانواده ام ایجاد کنم. زنی میخواهم که زحمتکش باشد و مرا به دانشگاه بفرستد. و در حالی که من در آرامش درس میخوانم، از فرزندانمان مراقبت کند. به درس و مشق و بهداشت آنها برسد. آنها را همیشه تمیز و سالم نگه دارد. به زندگی شخصی و اجتماعی آنها برسد. آنها را به اماکن اجتماعی پارک، موزه، باغ وحش ببرد. اگر بیمار شدند، از آنها مراقبت کند. نگذارد بیماری آنها مانع تمرکز من شود. شاغل باشد و درآمد قابل توجهی را به خانه بیاورد. در آمدش را صرف من و فرزندانمان کند. برای فرزندانمان از کارش بزند. البته شاید این کار از درآمدش بکاهد اما مشکلی نیست من تاب میاورم.

زنی میخواهم که نیازهای فردی مرا ارج نهد. خانه را مرتب و پاکیزه نگه دارد. به بی نظمی هایم سامان دهد. لباسهایم را بشوید. اتو کند. تا کند. برایم لباس نو بخرد. وسایل شخصیم را مرتب کند تا راحت پیدایشان کنم . آشپز چیره ای باشد. خرید کند و غذاهای لذیذ بپزد. وقتی به مسافرت میروم همراهم باشد. محیط را برای تفریح و استراحتم آماده کند. از کار و زندگیش شکایت نکند. شنونده ی خوبی باشد. به حرفهایم گوش دهد. در مشکلات درسی به من کمک کند. تکالیف درسیم را انجام دهد. وقتی درسم تمام شد و شغل مناسب پیدا کردم ، شغلش را رها کند .در خانه بماند و از بچه ها مراقبت کند.

زنی میخواهم که به زندگی اجتماعی من برسد. وقتی به مهمانی دعوت میشویم بچه ها را نیاورد. هر وقت مهمان دعوت میکنم با روی گشاده پذیرای آنها باشد. با سکوت محبّت آمیزش بحث ها و گفتگوهای ما را تایید کند. بچه ها را زودتر بخواباند که مزاحم من و مهمانانم نشوند. از مهمانانم پذیرایی کند. ظرفهای خالی را از مقابل ما بردارد. زنی میخواهم که نیازهای جنسی مرا درک کند. حداکثر لذت جنسی را به من بدهد. همیشه مطمئن شود که ارضا شده ام. به نیازهای جنسی خود شاخ و برگ ندهد. بی میلی مرا درک کند.

مسئولیت کامل کنترل بارداری را بر عهده بگیرد. من بچه ی اضافی نمیخواهم. به من وفادار بماند. بداند که زندگی پر مشغله ی من جایی برای حسادت ندارد. درک کند که ممکن است بیش از یک همخوابه اختیار کنم. چون همیشه به اجتماع نیاز دارم. آزادم بگذارد که اگر دیگری را مناسب تر از او دیدم، او را جایگزین کنم. بعد از طلاق مسئولیت بچه ها را بپذیرد. چون میخواهم زندگی جدیدی را شروع کنم، وقتی برای بچه داری ندارم. خودتان قضاوت کنید. شما جای من بودید زن نمی خواستید!