شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

فلورانس اسکاول شین : خداوند

کلمات کلیدی :

 

ما خدا را نمی توانیم ببینیم زیرا خداوند حقیقت، ذات، اصل، قدرت و آن عقل اعلایی است که در هستی و باطن ماست. اما می توانیم آیات وجود او را به چشم ببینیم. خدا می گوید: مرا اینطور امتحان نمایید که آیا روزنه های آسمان را برای شما نخواهم گشاد. و چنان برکتی بر سر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود. هر خواسته ای که تحقق می یابد گواه قدرت او است. اگر هنوز به مرادهای دل خود نرسیده اید نادرست طلبیده اید. یعنی درست دعا نکرده اید! زیرا دعای تو همانگونه برآورده می شود که بر زبانت جاری شده است.


آرزوهای ملال انگیز آدمی به گونه ای ملال انگیز برآورده می شوند و خواسته های بی صبرانه اش مدتها به تعویق می افتد یا به شیوه ای خشونت بار تحقق می یابند. فرض کنید از تنگدستی و زندگی در محیطی کوچک و فقیرانه یا هرگونه محدودیت و تنگنا بیزارید و با تمام وجود می گویید: ای کاش من نیز در خانه ای بزرگ و زیبا زندگی می کردم، چه بسا چندی نگذرد که به عنوان سرایدار خود را در خانه ای بزرگ و زیبا بیابید! و بی نصیب از خان نعمت. زندگی یکسر تموج نفحات است به هر چه توجه کنید با آن یکی می شوید. یعنی با هر چه هم نوا شوید به همان می پیوندید. اگر با بی عدالتی و نفرت هم طیف شوید، با هر گامی که بر می دارید با بی عدالتی و نفرت روبرو می شوید. آنگاه به فکر می روید که چه دنیای سخت و ظالمی است. برای دگرگون کردن جهانتان باید تموج نفحاتتان را عوض کنید.