شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

پروفسور یحیی کمالی پور : مسافر دهکده جهانی

کلمات کلیدی :

 

 

کودک بودم، رقص گندمزار را در باد تماشا می‌کردم، تصورم این بود که باد دست نوازش روی شاخه‌ها می‌کشد اما بزرگ‌تر که شدم، فهمیدم این فقط نوارش نیست؛ شاخه‌های گندم، باد را تحمل می کنند و نمی‌شکنند؛ چون همراه باد به رقص در می‌آیند. چه بسا درختان تنومندی را با استحکام زیاد از پا درشان می‌آورد. من نیز در زندگی پرفراز و نشیبم، رقص در باد یا بهتر بگویم رقص با باد را آموختم و فهمیدم فقط این گونه است که می‌توانم تند بادها را تاب آورم.


در حقیقت نقطه تحمل در انسان اکتسابی است، می توان این نقطه را بالا و پایین برد وقتی انسان در مسیر ارزشی بخواهد نقطه تحمل را بالا ببرد بایستی با تفکر، آموزش و تجربه همراه باشد ولی در مسیر ضد ارزش اینگونه نیست، خیلی سریع انسان به نقطه تحمل بالا می رسد چون ضد ارزش در ابتدا معمولا با لذت همراه است و هرگاه انسان به اشوب کشیده شود به معنی این است که نقطه تحملش تمام شده و در این شرایط دیگر تصمیمات و عکس العملها بر روی منطق و عقل دور نمی زند و انتظار هر نوع عملی را می توان از فرد مورد نظر داشت، برای رسیدن به نقطه تحمل بایستی از سد مشکلات و سختیها عبور نماییم، نقطه تحمل با ظرفیت، تقریبا با هم در یک ردیف قرار دارد چون اگر فردی ظرفیت و نقطه تحمل نداشته باشد اگر شرایط عالی در زمان کوتاه به او داده شود معلوم نیست به سر داستان خود و اطرافیانش چه می آورد.