شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

روز ازدواج

کلمات کلیدی :

  

 

همه نوع ژانر و سبکی، فیلم و سریال ساخته شد تا درام و کارهای کلاسیک، تاریخی، جدی و یا افسانه ای، البته به دل مخاطبان هم نشست، اما تشویق های کاذب به ازدواج، مشکلات جنسی، فقر، عدم مهارت های ارتباطی، خرد عمومی و خیانت، این قبیل مشکلات چیزهایی نیست که جوانان از کنارش بگذرند. خیلی ها همه چیز را فدای همه چیز خواهند کرد. امروز روز ازدواج است. اگر چه که باید از او نوشت. امروز هیچ طلاقی ثبت نمی شود. همین! وقتی آمارها را می خواندم، نه ازدواج، طلاق را، شبیه زلزله، بسیار ناراحت کننده یافتم. حقیقت دارد، داستان را بعد از این خواهید خواند، جلوی تخریب بیشتر را گرفتن هنر است به عمل. شاید باید هر کس از خود شروع کند. قطعا.


حدود ٧٠٠ سال پیش، در اصفهان مسجدی می ساختند. روز قبل از افتتاح مسجد، کارگرها و معماران جمع شده بودند و آخرین خرده کاری ها را انجام می دادند. پیرزنی از آنجا رد می شد. وقتی مسجد را دید به یکی از کارگران گفت: فکر میکنم یکی از مناره ها کمی کج است! کارگرها خندیدند. اما معماری که این حرف را شنید، بلند و سریع گفت: چوب بیاورید، کارگر بیاورید، چوب را به مناره تکیه دهید، فشار دهید، فشااااار!

مدام از پیرزن می پرسید: مادر جون، درست شد؟! مدتی طول کشید تا پیرزن گفت: بله. درست شد! تشکر و دعایی کرد و رفت. کارگرها حکمت کار را پرسیدند. معمار گفت: اگر این پیرزن، راجع به کج بودن مناره با دیگران صحبت میکرد و شایعه پا میگرفت، این مناره تا ابد کج میماند و دیگر نمیتوانستیم اثرات منفی شایعه را پاک کنیم. متاسفانه با توجه به گوشزدهای بسیار، حاضر نیستیم مناره ی زندگی وجود خودمان را صاف کنیم، سعی ما بر نجات زندگی دیگران است!