شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

کوشک چهل ستون در محضر شاه عباس

کلمات کلیدی :

 

شخصی از شیخ بهایی پرسید: سخت میگذرد، چه باید کرد؟ گفت: خودت که میگویی سخت میگذرد، سخت که نمی ماند! پس خدا را شکر که می گذرد و نمی ماند!