شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

برایان تریسی : فکر برتر

کلمات کلیدی :

 

هر فکری را که ما می اندیشیم و هر کلمه ای را که به زبان می آوریم، موجب خلق آینده ما می گردد. افکار ما از ذهن ما وارد جهان هستی شده و پذیرفته می شوند و دوباره به سمت ما به صورت تجربه باز می گردند، این موضوع بسیار ساده ای است؛ اما اکثر مردم این موضوع را متوجه نشده و هرگز این موضوع را نشنیده اند و فکر می کنند که این موضوع مضحکی است اما اگر بتوانید به واقع این حقیقت را بپذیرید که هر زمانی که اندیشه ای می کنید و کلمه ای را بر زبان می آورید شما عینا در حال به تصویر کشیدن آینده خود هستید،‌ در حال درست کردن شام خود هستید یا هر چه که می خواهید آن را بنامید.


شما در حال خلق کردن هستید، شما در حال خلق زندگی خود هستید و این موضوع بسیار ساده است اما پذیرفتن آن آسان نیست اما هنگامیکه آن را پذیرفتید، می توانید آگاهانه شروع به خلق هر آنچه را که در زندگی می خواهید نمایید، و آغاز به آگاه شدن از هر آچه که در زندگی تان نمی خواهید می نمایید، و اینکه چگونه در آن درگیر می شدید، فکر می کنم این موضوع تقریبا برای همیشه بوده است اما به دلایلی از 20 سال گذشته جهان هستی می خواسته که این موضوع در میان مردم منتشر شود، تمام مردمی که برای آن آماده هستند.

اکثر ما فقط فکر می کنیم، فکر می کنیم و فکر می کنیم؛ توجه ای نداریم به آنچه که در حال فکر کردن به آن هستیم، ما فقط در حال انجام دادن آن هستیم و این همان چیزی است که نیاز به آموزش دادن خود هستیم. برای انجام دادن شروع آموزش خودتان و برای آگاه بودن از آنچه که به آن می اندیشید. یکی از روش ها این است که مکررا به خود بگویید که من به چه چیزی فکر می کنم؟ دوست دارم که این افکار زندگی مرا خلق کنند. آیا تجربه ای که این فکر برای من به دنبال دارد را دوست دارم؟ برای انجام این کار نیاز به صرف زمان است اما اگر بتوانیم در کوچکترین سطح شروع نماییم که به افکار خود آگاه باشیم، می توانیم شروع به ایجاد تغییرات نماییم.

در ابتدا شما شروع به انجام دادن چیزی که ما آن را تکرار جملات تاکیدی می نامیم که شامل جملات مثبتی در رابطه با زندگی شما می باشد. تمام این جملات مثبت هستند که شما آنها را آگاهانه بیان می کنید، که ممکن است در صبح و یا بعدازظهر و یا نیمه شب انجامش دهید. ممکن است دوباره در روز و یا هر طور دیگر انجامش دهید شما این کار را انجام می دهید و اجازه می دهید که تبدیل به عادتی در شما گردد و همچنانکه شروع به انجام آن نمودید، چیزها شروع به تغییر خواهند کرد. ممکن است این تغییرات در سطح بسیار کوچکی باشند.

من این تغییرات را دریافت چراغ سبز در پارکینگ می نامم، منظورم این است که اگر این تغییرات چیزهای بزرگی در زندگی نباشند اما می توانند چیزهای بسیار خوبی باشند هنگامیکه شما سه چراغ قرمز در یک ردیف دریافت می کنید و شما برای وقوع آن عجله دارید! انجام دادن جملات تاکیدی خواه به صورت نوشتن آن بر روی دیوار و یا آئینه و یا به کار بردن آن از طریق بیان کردن آن است.