شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

زندگی برای دیگران، قانون طبیعت است!

کلمات کلیدی :

 

هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمیکند، رودخانه ها آب خود را مصرف نمیکنند. درختان میوه ی خود را نمی خورند، خورشید و گل، گرما و عطرش را برای خود گسترش نمیدهند. زندگی برای دیگران، قانون طبیعت است. زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری بدان که درون آنها جای گرفته ای. سکه های پول همیشه صدا دارند اما اسکناس ها بی صدا هستند. پس هنگامی که ارزش و مقام شما بالا میرود بیشتر آرام و بی صدا باشید. سطر ها بسیار موثر هستند چون به شما میفهمانند که نظم و ترتیب همیشه در اولویت است، سکوت معنی دار بهتر از کلمات بی معنی است!


هر گاه میخواهی بدانی که چقدر محبوب و غنی هستی هرکز تعداد دوستان و اطرافیانت به حساب نمی آیند فقط یک قطره اشک کافیست تا ببینی چه تعداد دست برای پاک کردن اشک های تو می آید. جمله به تو افتخار می کنم! همان قدر به مردان انرژی می دهد که جمله دوستت دارم! به زنان. به کسانی که به شما حسودی میکنند احترام بگذارید. زیرا اینها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند شما بهتر از آنانید!

ما در زندگی آسایش را با کسانی داریم که با موافق هستند اما زمانی رشد میکنیم با کسانی که با ما اختلاف نظر دارند. اگر شما یک سیب بد طعم را خورده باشید میتوانید طعم یک سیب خوب را درک کنید پس، از تلخی های زندگی درس بگیرید تا بتوانید آن را درک کنید. اگر رنجی نمی بردیم هرگز مهربان بودن را نمی آموختیم! چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند اما خدا را نمی شناسند. بواسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند.

آمین!