شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ویراستار : همه چیز به نقطه گذاری شما بستگی دارد

کلمات کلیدی :

 

در حقیقت ویراستاری فن و در واقع هنر می باشد، ویراستاری، احیای نوشته و هویت بخشی به آن است. ویراستار باید در نوشته جان جاری کند و این کاری است باطنی. پس ویراستار باید حتما نویسنده خوبی باشد و در عین حال از فن ویرایش آگاه باشد تا بتواند این جان بخشی را در اثر ایفا کند. ویراستار بی­ توجه به آنچه خواننده را در هنگام خواندن کتاب میخکوب می کند، علاوه بر محتوای غنی مطلب و قلم توانمند نویسنده، وظیفه اش آراستن آن به پیرایه های ادبی و زدودن از واژگان مازاد است. او باید با تجزیه کلمات و بررسی آنها با استفاده از خلاقیت خود به بهترین شیوه‌ کلمات را کنار هم قرار دهد. حالا ببینیم با حذف و جابجایی نقطه چه اتفاقی برای داستان می افتد!


مرد ثروتمندی که به پایان زندگی اش رسیده بود، کاغذ و قلمی برداشت تا وصیت نامه خود را بنویسد: تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم نه برای برادرزاده ام هرگز به خیاط هیچ برای فقیران. اما اجل به او فرصت نداد تا نوشته اش را نقطه گذاری کند! پس تکلیف آن همه دارایی چه می شد؟

برادرزاده او تصمیم گرفت آن را این گونه نقطه گذاری کند: تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم؟ نه! برای برادرزاده ام. هرگز به خیاط. هیچ برای فقیران. ولی خواهر که موافق نبود، تصمیم گرفت خودش این کار را انجام بدهد: تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم. نه برای برادرزاده ام. هرگز به خیاط. هیچ برای فقیران. خیاط هم یک کپی از اصل وصیت نامه گرفت و به روش خود آن را نقطه گذاری کرد. تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم؟ نه. برای برادرزاده ام؟ هرگز! به خیاط. هیچ برای فقیران.

پس از شنیدن این ماجرا، فقیران شهر جمع شدند و خود را به آنجا رسانیدند تا نظرشان را اعلام کنند. تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم؟ نه. برای برادرزاده ام؟ هرگز! نه خیاط؟ هیچ! برای فقیران.

 زندگی نیز اینچنین است او نسخه ای از هستی و زندگی به همه می دهد که در آن هیچ نقطه و ویرگولی ندارد و ما باید به روش خودمان آن را نقطه گذاری کنیم، تمام تفاوت ها از این نقطه گذاری ایجاد می شود. بین علامت تعجب تولد! تا علامت سئوال مرگ؟ همه چیز به نقطه گذاری شما بستگی دارد.

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه, چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.