شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

تغییر نگرش

کلمات کلیدی :

 

میلیونری ژاپنی از درد چشم خواب بچشم نداشت و برای مداوای دردش انواع قرصها و آمپولها را مصرف کرده بود اما نتیجه چندانی نگرفته بود. پس از مشاوره فراوان با پزشکان و متخصصان زیاد درمان درد خود را مراجعه به راهبی مقدس و شناخته شده میبیند. وی به راهب مراجعه میکند و راهب نیز پس از معاینه وی به او پیشنهاد کرد که مدتی به هیچ رنگی بجز رنگ سبز نگاه نکند. او پس از بازگشت به تمام مستخدمین خود دستور میدهد با خرید رنگ سبز تمام خانه را رنگ آمیزی کنند .


یعنی تمام اسباب و اثاثیه خانه را با رنگ سبز عوض کنند. پس از مدتی رنگ ماشین ، لباس اعضای خانواده و مستخدمین و هر آنچه به چشم می آمد را به رنگ سبز و ترکیبات آن تغییر میدهد و البته چشم دردش هم تسکین می یابد. بعد از مدتی میلیونر برای تشکر از راهب، وی را به منزلش دعوت می نماید. راهب نیز که با لباس نارنجی رنگ به منزل او وارد میشود متوجه میشود که باید لباسش را عوض کرده و خرقه ای به رنگ سبز به تن کند. او نیز چنین کرد و وقتی به محضر بیمارش میرسد از او می پرسد آیا چشم دردش تسکین یافته یا نه ؟

مرد ثروتمند نیز تشکر کرد و گفت:بله . اما این گرانترین مداوایی بود که تاکنون داشته است. راهب با تعجب به بیمارش میگوید بالعکس این ارزانترین نسخه ای بوده که تاکنون تجویز کرده. برای مداوای چشم دردتان،  تنها کافی بود عینکی با شیشه سبز خریداری کنید و هیچ نیازی به این همه مخارج نبود. با تغییر چشم انداز یا نگرش میتوانی دنیا را به کام خود درآوری. تغییر دنیا کار احمقانه ای است اما تغییر چشم انداز و نگرش ارزانترین و موثرترین روش میباشد!