شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

قورباغه و کانگورو

کلمات کلیدی :

 

قورباغه به کانگورو گفت: من هم می توانم بپرم، تو هم همینطور. پس اگر با هم ازدواج کنیم بچه یمان می توانند از روی کوهها بپرد، به اندازه یک فرسنگ و ما می توانیم اسم اولین بچه مان را قورگورو بگذاریم. کانگورو گفت: اااا عزیزم! چه فکر جالبی من با خوشحالی با تو ازدواج می کنم. اما درباره قورگورو، بهتره اسم او را بگذاریم کانباغه! هر دو سر قورگورو و کانباغه بحث کردند و بحث کردند و بحث کردند.


آخرش قورباغه گفت: برای من نه قورگورو مهمه نه کانباغه اصلا من دلم نمی خواهد با تو ازدواج کنم. کانگورو گفت: بهتر! قورباغه دیگر چیزی نگفت. کانگورو جست زد و رفت. آنها هیچوقت ازدواج نکردند، بچه ای هم نداشتند که بتواند از کوه ها بجهد یا یک فرسنگ بپرد. چه بد، چه حیف، که نتوانستند فقط سر یک اسم توافق کنند!

قصه در لغت به معنی حکایت و سرگذشت است و در اصطلاح به آثاری اطلاق می شود که در آنها تاکید بر حوادث خارق العاده بیشتر از تحول و تکوین آدمها و شخصیتها است. در قصه یا حکایات محور ماجرا بر حوادث خلق الساعه قرار دارد. حوادث قصه ها را به وجود می آورند و در واقع رکن اساسی بنیادی آن را تشکیل می دهند؛ بی آنکه در گسترش و بازسازی قهرمانها و آدمهای قصه نقشی داشته باشد. قصه‌گویی، هنر یا حرفه نقل داستان به صورت شعر یا نثر است که شخص قصه‌گو آن را در برابر شنونده‌ی زنده اجرا می‌کند.