شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

پائولو کوئیلو : بهترین شمشیرزن کیست؟

کلمات کلیدی :

 

 

جنگجویی از استادش پرسید: بهترین شمشیرزن کیست؟ استادش پاسخ داد: به دشت کنار صومعه برو . سنگی آن جاست . به سنگ توهین کن. شاگرد گفت: اما چرا باید این کار را بکنم؟! سنگ که پاسخی نمی دهد. استاد گفت: خوب ،پس با شمشیرت به آن حمله کن . شاگرد پاسخ داد: این کار را هم نمی کنم. شمشیرم می شکند و اگر با دست هایم به آن حمله کنم ، انگشتانم زخمی می شوند و هیچ اثری روی سنگ نمی گذارند. من پرسیدم بهترین شمشیر زن کیست؟ استاد پاسخ داد: بهترین شمشیرزن، به آن سنگ می ماند، بی آن که شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد، نشان می دهد که هیچ کس نمی تواند بر او غلبه کند!