شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

راز شمع

کلمات کلیدی :

 

تا حالا دقت کردید که در مراسم عرفانی و جاهای مقدس شمع روشن میکنند. چرا روی کیک تولد شمع میگذارند ! لحظه فوت کردن شمع، میگویند: آرزو کن؟! عالم خلقت اگر تجزیه شود به چهار عنصر می رسیم: آب، آتش، باد و خاک، و در دل این چهار عنصر شعور الهی وجود دارد. اگر موقع دعا کردن جایی باشیم که این چهار عنصر وجود داشته باشد استجابت دعا به شدت اتفاق می افتد


شمعی که می سوزه این چهار عنصر را با هم دارد. موم شمع: خاک. شعله شمع: آتش. دود شعله: باد. موم ذوب شده: آب. وقتی موقع دعا کردن به شمع در حال سوختن نگاه میکنید به شعور الهی متصل تر میشوید و درحالت آلفای ذهنی قرار می گیرید. حالتی که در آن به شعور الهی و خدای درون وصل میشوید و دعا به راحتی به عالم بالا میرود و به استجابت میرسد اگر با قوانین خیر هماهنگ باشد. آمین!