شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

فلورانس اسکاول شین : بازی زندگی و راه این بازی

کلمات کلیدی :

 

در حقیقت هیچکس جز خود آدمی چیزی به خود نمی دهد و هیچکس جز خود آدمی چیزی را از خود دریغ نمی دارد. تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به یغما می برد اندیشه های منفی اوست، تردیدها، ترسها، نفرت ها و حسرتها، دشمنان انسان در درون خود اوست، ترس توست که شیر را درنده می کند، بر شیر بتاز تا ناپدید شود. بازی زندگی، یک بازی انفرادی است. اگر خودتان عوض شوید، همه اوضاع و شرایط عوض خواهد شد.


دشمنان یعنی افکار منفی خودتان، تردیدها و ترسها و واهمه ها ... چه بسیارند کسانی که به دلیل ترس از دست دادن، عزیزترین موهبت زندگیشان را مفت باخته اند. ترس تنها دشمن آدمی ست. وقتی هراسانید، آنچه را که از آن بیم دارید به سوی خود می کشانید؛ پس قوی باشید و نترسید، به پشت سر نگاه نکنید و به روزگار سخت نیندیشید که دیگر بار گرفتار عمان اوضاع خواهید شد.

بیشتر مردم زندگی را پیکار می انگارند، اما زندگی پیکار نیست، بازی است. برای پیروزی در بازی باید نیروی خیالمان را آموزش دهیم، تخیل ذهن است این قیچی شبانه روز در حال بریدن تصاویر است. هر کلام و اندیشه ای، هر آنچه آدمی عمیقا احساس یا به روشنی مجسم کند بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد، مو به مو در صحنه زندگی ظاهر می شود. چه بسیارند کسانی که با کلام کاهلانه خود به زندگیشان مصیبت فراخوانده اند.

روزی زنی از من پرسید: چرا زندگیش دستخوش فقر و تنگدستی است؟ روزگاری خانه و کاشانه ای داشت و صاحب زیباترین اشیاء و مال و مکنت فراوان بود. دریافتم که او همواره خسته از اداره ی خانه و زندگی یکریز می گفته است؛ دیگر از همه چیز به تنگ آمده ام، کی می شود در یک لانه زندگی کنم؟ و افزود؛ اکنون نیز در یک لانه زندگی می کنم. پس با کلام خوذ، برای خود لانه ای ساخته بود.