شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

متحول شدن عطار نیشابوری

کلمات کلیدی :

  25 فروردین روز عطار نیشابوری

روزی عطار در دکان خود مشغول به معامله بود که درویشی به آنجا رسید و چند بار با گفتن جمله "چیزی در راه خدا بدهید" از عطار کمک خواست، در حقیقت عطار به درویش چیزی نداد. درویش به او گفت: ای خواجه! تو که تا این اندازه بخیلی، چگونه میخواهی جان به عزرائیل دهی؟ عطار گفت: همانگونه که تو جان به عزرائیل میدهی.


درویش گفت: تو مانند من می توانی بمیری؟ عطار گفت: بله، درویش کاسه چوبی خود را زیر سر نهاد و با گفتن نام خداوند از دنیا رفت! عطار چون این را دید شدیداً منقلب گشت و راه زندگی خود را برای همیشه تغییر داد.