شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

مونیکا وار : نقشه شکست خورده

کلمات کلیدی :

 

آن روز صبح یک دسته صورتحساب تازه رسیده بود . نامه شرکت بیمه، از لغو شدن قرارداد هایشان خبر می داد. زن آه کشید و با نگرانی از جا برخاست تا شوهرش را در جریان بگذارد. آشپزخانه بوی گاز می داد. روی میز کار شوهرش نامه ای پیدا کرد ."پول بیمه عمر من برای زندگی تو و بچه ها کافی خواهد بود!"