شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

دوریس لسینگ : دفترچه طلایی

کلمات کلیدی :

 

فقط یک راه برای خواندن وجود دارد و آن هم این است که توی کتابخانه‌ها و کتاب‌ فروشی‌ها برای خودتان چرخ بزنید٬ کتاب‌هایی را که چشم‌تان می‌گیرد بردارید و فقط همان‌ها را بخوانید. اگر حوصله‌تان سر رفت٬ پرت‌اش کنید آن ور و از روی بخش‌های بی‌روح کتاب سریع بگذرید و هرگز٬ هرگز کتابی را به این دلیل نخوانید که مجبورید یا بخشی از مُد یا حرکتی است که در جامعه راه افتاده. یادتان باشد کتابی که در در دهه بیست یا سی زندگی حوصله شما رو سر برده است٬ ممکن است در دهه چهل یا پنجاه زندگی‌تان درها را به روی شما باز کند یا بر عکس. کتاب‌ها را سر وقتی که برای‌تان درست است بخوانید.


بخش وحشتناک داستان این است که هر چیز دست‌دومی را برای خودتان دست‌اول فرض کنید. مثلا وقتی نیاز به عشق دارید٬ وانمود کنید که به‌‌اش نیازی ندارید. یا از نوشته‌تان احساس رضایت کنید٬ در حالی که می‌دانید بهتر از این هم از دست‌تان برمی‌آید.

بهتر است، تلاش کنیم همان چیزی باقی بمانیم که باید باشیم. یک آدم منفرد که با افراد دیگر از طریق کلمه‌های مکتوب ارتباط برقرار می‌کند.