شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

بهترین حرز و محافظ ما کیست؟

کلمات کلیدی :

شرف الشمس

شما نیازمند به خداوند هستید و اوست بی نیاز ستوده شده. تمامی موجودات گرفتار فقر ذاتی هستند به این معنا که نیازمند موجود دیگری هستند که آنها را خلق کرده و وجودشان را حفظ کند و این خداوند متعال است که هم خالق و هم حافظ تمامی موجودات است. اما داستان مربوط می شود به روزی که حضرت یوسف را برادرانش در چاه افکندند، او نه ساله بود.


از کودک نه ساله ای که در چنین وضع سخت و شرایط ناراحت کننده دچار شده جز اضطراب و جزع انتظار دیگری نیست. ولی نیروی ایمان در این کودک اثر عجیب و حیرت زائی گذارده است. موقعی که یوسف درود و رحمت خداوند بر او باد، را از چاه خارج کردند و به غلامی معامله نمودند یکی از حضار به وضع کودک رقت کرد و از روی رأفت و مهربانی گفت: نسبت به این طفل غریب نیکی کنید. یوسف که این جمله را شنید با اطمینان خاطر و آرامش روان گفت: آنکس که با خداست گرفتار تنهایی و غربت نیست.

روز 19 فروردین ماه در تقویم جواهر فروش ها به عقیق‌های زرد و تراش خورده‌ای اختصاص دارد که روی پایه‌های طلا و نقره سوار می‌شوند تا انگشتر و گردنبند شوند و در دست و گردن کسانی بنشینند که سلامت و امنیتشان را از شرف الشمس می‌خواهند.