شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

جوی جولیسنت : رقص

کلمات کلیدی :

 

به قفسه من تکیه می کند. استیو مردنی با آن جوش ها. اه! احتمالا می خواهد مرا برای رقص دعوت کند. آخرین شانس من است. خب، باز بهتر از این است که مثل جنی بی بو و خاصیت باشم. نفس عمیقی می کشم:سلام، استیو.
- سلام، سو.

- می خواهی از من چیزی تقاضا کنی؟
حتی جوش های صورتش هم سرخ شدند.
- می خواستم ببینم ... تو شماره تلفن جنی را داری؟