شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

حکمت

کلمات کلیدی :

   

 

می گویند: بودا هر گاه با بی احترامی یا بد رفتاری کسی مواجه میشد، از او تشکر می کرد. وقتی علت را می پرسیدند. او می گفت: ...


زندگی آینه ای است که ما خود را در آن می بینیم، نوع رفتار دیگران با ما نشانه ی وجود منشاء آن نوع رفتار در خود ماست که بعنوان همسان جذب شده است و بدینگونه می توان عیوب خود را یافت، اگر مخالفان خود را به‌ پای چوبه‌ی اعدام می کشانی، بدان‌ صاحب عقلی هستی بسان طناب و اگر مخالفان خود را به‌ زندان می فرستی،  بدان صاحب عقلی هستی بسان قفس و اگر با مخالفان خود به‌ جنگ در می افتی بدان صاحب عقلی هستی بسان چاقو و اما اگر با مخالفان خود به‌ بحث و گفتگو می پردازی و آنها را متقاعد می سازی و به‌ سخنان حق آنها قناعت می کنی،  بدان صاحب عقلی هستی‌ بسان عقل.

پائولو کوئیلومی گوید: شتاب عجیبی داریم که بزرگ شویم و سپس برای کودکی از دست رفته مان دلتنگی می کنیم. برای کسب پول خودمان را بیمار می کنیم و آنگاه پول مان را خرج می کنیم تا سلامتی مان برگردد. طوری زندگی می کنیم که گویی هرگز نمی میریم و چنان می میریم که انگار هرگز زندگی نکرده ایم! تناقض، چشمگیرترین خصلت آدمی است.