شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

خلوص انسان

کلمات کلیدی :

 

او در جایگاه پالاینده و خالص کننده نقره خواهد نشست. این آیه برخی از خانم های کلاس انجیل خوانی را دچار سردرگمی کرد. آنها نمی‌دانستند که این عبارت در مورد ویژگی و ماهیت خداوند چه مفهومی می‌تواند داشته باشد. از این رو یکی از خانمها پیشنهاد داد فرایند تصفیه و پالایش نقره را بررسی کند و نتیجه را در جلسه بعدی انجیل خوانی به اطلاع سایرین برساند. همان هفته با یک نقره‌کار تماس گرفت و قرار شد او را در محل کارش ملاقات کند تا نحوه کار او را از نزدیک ببیند. او در مورد علت علاقه خود، گذشته از کنجکاوی در زمینه پالایش نقره، به  نقره‌کار چیزی نگفت.


وقتی طرز کار نقره کار را تماشا می‌کرد، دید که او قطعه‌ای نقره را روی آنش گرفت و گذاشت کاملاً داغ شود و توضیح داد که برای پالایش نقره لازم است آن را در وسط شعله،  در حقیقت جایی که داغتر از همه جاست نگه داشت تا همه ناخالصی‌های آن سوخته و از بین برود. زن اندیشید ما نیز در چنین نقطه داغی نگه داشته می‌شویم. بعد دوباره به این آیه که می‌گفت: او در جایگاه پالاینده و خالص کننده نقره خواهد نشست. فکر کرد. از نقره‌کار پرسید: آیا واقعاً در تمام مدتی که نقره در حال خلوص یافتن است، او باید آنجا جلوی آتش بنشیند؟ مرد جواب داد: بله، نه تنها باید آنجا بنشیند و قطعه نقره را نگه دارد بلکه باید چشمانش را نیز در تمام مدت این مدت به آن بدوزد. اگر در تمام آن مدت، لحظه‌ای نقره را رها کند، کار خراب خواهد شد. زن لحظه‌ای سکوت کرد. بعد پرسید: از کجا می‌فهمی نقره کاملاً خالص شده است؟ مرد خندید و گفت: خوب، خیلی راحت است. هر وقت تصویر خودم را در آن ببینم!

او در جایگاه پالاینده و خالص کننده نقره خواهد نشست