شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ماهی قرمز مهمان ناخوانده !

کلمات کلیدی :

هویت ساختگی برای ماهی قرمز اینجا

کمتر از صد سال پیش ماهی قرمز اسیر تنگ بلوری، بر سر سفره ی هفت سین ایرانیان جایی نداشت. میهمان ناخوانده ی بخت برگشته که بعد از زمان کوتاهی از غصه تنهایی می میرد. او را حتی در نقاشی هفت سین کمال الملک هم نمی توان یافت. فقط در کشور چین مردم در مراسم عید از ماهی قرمز استفاده می کنند و چه زیبا در پایان مراسم ماهی های کوچک خود را در آبهای روان رها می کنند تا زندگی جریان یابد. ایرانیان سیب سرخی را در درون کاسه ی آب می گذاشتند، سیب نماد زندگی و آناهیتا فرشته ی آب و باروری بود!