شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

هیزم خشک!

کلمات کلیدی :

 

روزى خاتم الانبیاء رسول خدا درود و رحمت خداوند بر او باد، به همراه عدّه اى از اصحاب خود به کویرى بدون گیاه و درخت رسیدند. هنگامى که در آن جا مستقر شدند، رسول خدا به همراهان خود دستور داد هر کدام مقدارى بوته و هیزم بیاورید! اصحاب گفتند: یا رسول اللّه! در این بیابان چوب و هیزم پیدا نمى شود. حضرت فرمود: هر یک از شما به هر مقدار که مى تواند باید هیزم بیاورد. همه پراکنده شدند، حتی خود ایشان هم به جسنجو مشغول شدند. بعد از گذشت ساعتى ، هر یک مقدارى هیزم پیدا کرده ، آوردند و در حضور  ایشان روى هم ریختند؛ در نتیجه مقدار بسیار زیادى بوته و هیزم روى هم انباشته گردید. حضرت نگاهى نمود و اظهار داشت : بدانید که گناهان نیز به همین شکل زیاد و روى هم انباشته مى گردد،پس مواظب حرکات خویش باشید و حتّى از گناهان کوچک خود را برهانید،تمام حرکات شما چه کوچک و چه بزرگ مورد توجّه خداوند متعال است و همه آن ها در نامه اعمال ثبت مى گردد و در قرآن کریم فرموده ما تمامى اعمال و کارهاى شما را محاسبه خواهیم کرد!