شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

کوروش نیکنام : چهارشنبه‌سوری

کلمات کلیدی :

 

چهارشنبه سوری هیچ ارتباطی با ایران باستان و زرتشتیان ندارد، در واقع شکل گیری این مراسم را پس از حمله اعراب به ایران می دانند. در ایران کهن هر یک از سی روز ماه، نامی ویژه داشت، نام فرشتگان! بنابر این اینکه ما شب چهارشنبه ای را جشن بگیریم خودش گویای این هست که چهارشنبه سوری بعد از اسلام در ایران مرسوم شد.


برای ما سال ۳۶۰ روز بود با ۵ روز اضافه (یا هر چهار سال ۶ روز اضافه). در این پنج روز آتش روشن می کردند تا روح نیاکانشان را به خانه هایشان دعوت کنند. این آتش چهارشنبه سوری بازمانده آن آتش افروزی ۵ روز آخر سال در ایران باستان است. زرتشتیان برای اینکه این سنت را حفظ کنند و از بین نرود، نحسی چهارشنبه (در فرهنگ عرب) را بهانه کردند و این جشن را با اعتقاد اعراب منطبق کردند و شد چهارشنبه سوری! سور در زبان و ادبیات فارسی و برخی گویش های ایرانی، مانند کردی به معنای جشن، مهمانی و سرخ آمده است و شد، جشن بهاری پیش از رسیدن نوروز. آواز زردی من از تو، سرخی تو از من! در حقیقت این سرود نشانگر یک تطهیر و پاک‌سازی بود و به بیان دیگر خواهان آن بودند که آتش تمام رنگ پریدیگی و مشکلات آنها را بگیرد و به جای آن سرخی و گرمی و نیرو به آنها بدهد.