شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

فرشته مشعل به دست

کلمات کلیدی :

   
 

 

 

 

 

مردی در عالم رویا فرشته ای را دید که در یک دستش مشعل و در دست دیگرش سطل آبی گرفته بود و در جاده ای نیمه روشن و تاریک راه می رفت مرد جلو رفت و از فرشته پرسید: این مشعل و سطل آب را کجا می بری ؟ فرشته جواب داد: می خواهم با این مشعل بهشت را آتش بزنم و با این سطل آب ، آتش های جهنم را خاموش کنم آن وقت ببینم چه کسی واقعاً خدا را دوست دارد؟!