شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

خدا به انسان چه گفت؟

کلمات کلیدی :

 

 

 

 

 

 وقتی خدا آدما رو به زمین می فرسته بهشون میگه: عزیزم ! جایی که می فرستمت، ممکنه از چیزی ناراحت بشی یا کسی دلت رو بشکنه، پس بهت اشک دادم تا گریه کنی، اما آدمای خوبی هم دور و برت هستن که خوشحالت می کنن تا بخندی. بهت احساس و عاطفه هم دادم تا همه رو دوست داشته باشی و به اونا محبت کنی. اگه تنها شدی بدون که بهت دل دادم تا عاشق بشی و با یکی که دوسش داری ازدواج کنی، تا هم مونس و غمخوار داشته باشی و هم به آرامش برسی. هیچ وقت هم از مشکلات نترس چون بهت عقل دادم که براش راه حل پیدا کنی. این رو هم بدون که یه روز دوباره بر میگردی پیش خودم!