شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

رضایت یا طمع

کلمات کلیدی :

پادشاه کشوری از زندگی خود راضی نبود، علت را نمی­دانست. روزی در کاخ امپراتوری قدم می­زد، هنگامی که از آشپزخانه عبور ­می کرد، صدایی شنید، ترانه ای. به دنبال صدا، متوجه آشپز شد. روی صورتش برق سعادت و شادی نشسته بود. بسیار تعجب کرد و از او پرسید: چرا اینقدر شاد هستی؟! آشپز جواب داد: قربان، من فقط یک کارگر هستم، تلاش ­می­کنم تا همسر و بچه­ام را شاد کنم، ما خانه­ای حصیری داریم و به اندازه کافی خوراک و پوشاک، بدین سبب من راضی و خوشحال هستم. پس از شنیدن سخن آشپز، پادشاه با نخست وزیر در این مورد صحبت کرد.


نخست وزیر به پادشاه گفت: قربان، این آشپز هنوز عضو گروه 99 نیست! اگر او به این گروه نپیوندد، نشانگر آن است که مرد خوشبینی است. پادشاه با تعجب پرسید: گروه 99 چیست؟ نخست وزیر جواب داد: اگر می خواهید بدانید که گروه 99 چیست، باید این  کار را انجام دهید، یک کیسه با 99 سکه طلا در مقابل در خانه آشپز بگذارید. به زودی خواهید فهمید که گروه 99 چیست. پادشاه بر اساس حرف های نخست وزیر فرمان داد یک کیسه با 99 سکه طلا را در مقابل در خانه آشپز قرار دهند.

آشپز پس از انجام کارهای قصر به خانه باز گشت و در مقابل در کیسه ای را یافت. با تعجب کیسه را به خانه برد و در آن را باز کرد. با دیدن سکه های طلا ابتدا متعجب شد و سپس از شادی آشفته گشت. آشپز سکه های طلایی را روی میز گذاشت و آنها را شمرد. 99 سکه! آشپز فکر کرد اشتباهی رخ داده است. بارها طلاها را شمرد؛ ولی در حقیقت 99 سکه بود. او تعجب کرد که چرا تنها 99 سکه است و 100 سکه نیست! فکر کرد که یک سکه دیگر کجاست و شروع به جستجوی سکه صدم کرد. اتاق ها و حتی حیاط را زیر و رو کرد؛ اما خسته و کوفته و ناامید به این کار خاتمه داد.

آشپز بسیار دل شکسته شد و تصمیم گرفت از فردا بسیار تلاش کند تا یک سکه طلایی دیگر بدست آورد و ثروت خود را هر چه زودتر به یکصد سکه طلا برساند. تا دیروقت کار کرد. به همین دلیل صبح روز بعد دیرتر از خواب بیدار شد و از همسر و فرزندش انتقاد کرد که چرا وی را بیدار نکرده اند. آشپز دیگر مانند گذشته خوشحال نبود و آواز هم نمی خواند؛ او فقط تا حد توان کار می کرد. پادشاه نمی دانست که چرا این کیسه چنین بلایی برسر آشپز آورده است و علت را از نخست وزیر پرسید. نخست وزیر جواب داد: قربان،حالا این آشپز رسماً به عضویت گروه 99 درآمده است. اعضای گروه 99 چنین افرادی هستند: آنان زیاد دارند اما راضی نیستند.