شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

بلوغ

کلمات کلیدی :

  

 

نوجوان بودم بزرگی را پرسیدم از بلوغ. گفت: آمده است که سه نشان دارد یکی پانزده سالگی، دیگر احتلام و سیم بر آمدن موی پیش، اما در حقیقت یک نشان دارد: بس آنکه در بند رضای حق جلّ وعلا بیش از آن باشی که در بند حظّ نفس خویش و هر آن که در او این صفت موجود نیست به نزد محققان بالغ نشمارندش.