شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

شل سیلور استاین : سئوال از گورخر

کلمات کلیدی :

 

 

از گورخر پرسیدم: آیا تو سیاه هستی با خط های سفید یا که سفیدی با خط های سیاه؟ و گورخر از من پرسید: آیا تو خوبی با عادت های بد یا بدی با عادت های خوب؟ آیا آرامی اما بعضی وقتها شلوغ می کنی یا شلوغی بعضی وقتها آرام می شوی؟ آیا شادی بعضی روزها غمگین می شوی یا غمگینی بعضی روزها شاد؟ آیا مرتبی بعضی روزها نامرتب یا نامرتبی بعضی روزها مرتب؟ و همچنان پرسید و پرسید و پرسید. دیگر هیچوقت از گورخری درباره خط روی پوستش نخواهم پرسید.


یه چیز نو!

گفتن‌ یه‌ چیز تازه‌تر بیار، که‌ تازه‌ها کهنه‌ شدن‌! من‌ یه‌ چتر کاغذی‌ ساختم‌، ولی‌ هیشکی‌ حاضر نشد امتحانش‌ کنه‌! بستنی‌ خردلی‌ درست کردم‌، امّا هیشکی‌ بهش‌ لب‌ نزد! آدامس‌ چندبار مصرف‌ ساختم‌، ولی‌ دلم‌ نیومد بذارمش‌ واسه‌ فروش‌! حالا یه‌ قایق‌ ساختم‌ که‌ کفش‌ درپوش‌ داره‌! همون‌چیزی‌ که‌ همه‌ دنبالشن‌! تازه‌ی‌ تازه‌! هر وقت‌ آب‌ اومد تو قایق‌ می‌تونین‌ درپوش‌ بردارین‌ تا خالی‌ بشه‌!