شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

دو خط موازی

کلمات کلیدی :

 

دو خط موازی زاییده شده اند. پسرکی در کلاس درس آنها را روی کاغذ کشید آن وقت دو خط موازی چشمانشان به هم افتاد و در همان یک نگاه قلبشان تپید و مهر یکدیگر را در سینه جای دادند، خط اولی نگاه پر معنایی به خط دومی کرد و گفت : ما می توانیم زندگی خوبی داشته باشیم . خط دومی از هیجان لرزید. خط اولی ادامه داد : و خانه ای داشته باشیم در یک صفحه دنج کاغذ .


من روزها کار می کنم . می توانم خط کنار جاده ای متروک شوم یا خط کنار یک نردبان. خط دومی گفت : من هم می توانم خط کنار گلدان چهارگوش گل سرخ شوم  یا خط کنار یک نیمکت خالی در یک پارک کوچک و خلوت ! چه شغل شاعرانه ای! در همین لحظه معلم فریاد زد :  دو خط موازی هیچ وقت به هم نمی رسند و بچه ها تکرار کردند!