شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

راه نجات همیشه هست!

کلمات کلیدی :

 

مردی ورشکسته نزد شیوانا آمد و از او خواست تا برایش دعا کند که خالق هستی راه نجاتی را مقابل او قرار دهد تا بتواند از این همه مشکلات حل ناشدنی زندگی اش خلاص شود. مرد به شیوانا گفت: احساس می کنم همه ی درها به رویم بسته شده و هیچ راهی مقابلم نمی بینم که در آن قدم بزنم و مطمئن باشم که به مقصد می رسم. به من بگوئید که چرا خالق کائنات راه های نجات را از مقابل من برداشته است؟!


شیوانا پاسخ داد: در حقیقت همیشه راهی برای نجات وجود دارد، مشکلی که تو داری این است که راه درست برایت روشن نیست. بنابراین به جای درخواست راه از خالق هستی بخواه راه درست را مقابل چشم دلت روشن گرداند. راه وقتی روشن شود تو می توانی در آن با آرامش و اطمینان قدم زنی. آنگاه شیوانا لبخندی زد و گفت: فرض کنیم من دعا کردم و از خالق هستی خواستم تا راه های بیشتری مقابل تو قرار دهد. وقتی چشم دل تو سیاه شده باشد و این راه های جدید هم  برایت تاریک باشند، دیگر این دعای من به چه دردت می خورد. چون که نمی توانی این جاده های نجات را ببینی و در نتیجه باز هم اوضاع ات فرقی نخواهد کرد و قادر به حرکت نخواهی بود. بنابراین از این به بعد به جای آنکه از خالق هستی درخواست راه های نجات جدیدتری کنی از او بخواه تا راه های مقابل تو را روشن تر سازد. راه که روشن شد دیگر همه چیز حل می شود.

برای اهداف اولویت باید تعیین کرد. بخش اعظم موفقیت در زندگی در توانایی فرد برای انجام زودتر کارهای مهم تر است. در واقع دلیل اینکه ما به اکثر اهدافمان نمی رسیم فقط این است که وقت با ارزش خود را صرف انجام کارهای کم اهمیت و جنبی می کنیم!