شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

چند تا دوست واقعی داری؟

کلمات کلیدی :

 

پیرمرد به من نگاه کرد و پرسید: چند تا دوست داری؟ گفتم چرا بگم ده یا بیست تا ... جواب دادم فقط چند تایی. پیرمرد آهسته و به سختی برخاست و در حالیکه سرش را تکان می داد گفت: تو آدم خوشبختی هستی که این همه دوست داری ولی در مورد آنچه که می گویی خوب فکر کن. خیلی چیزها هست که تو نمی دونی. دوست، فقط اون کسی نیست که تو بهش سلام می کنی! دوست دستی است که تو را از تاریکی و ناامیدی بیرون می کشد، درست وقتی دیگران که تو آنها را دوست می نامی سعی دارند تو را به درون ناامیدی و تاریکی بکشند. دوست حقیقی کسی است که نمی تونه تو رو رها کنه، صدائی است که نام تو رو زنده نگه می داره حتی زمانی که دیگران تو را به فراموشی سپرده اند.


اما بیشتر از همه دوست یک قلب است. دیواری محکم و قوی در ژرفای قلب انسان ها، جایی که پاک ترین وعمیق ترین عشق ها از آنجا می آید. پس به آنچه می گویم خوب فکر کن زیرا تمام حرفهایم حقیقت است، فرزندم یکبار دیگر جواب بده چند تا دوست داری؟ سپس مرا نگریست و در انتظار پاسخ من ایستاد، با مهربانی گفتم: اگر خوش شانس باشم، فقط یکی و آن تو هستی! بهترین دوست کسی است که: شانه هایش را به تو می سپارد و وقتی که تنها هستی تو را همراهی می کند و در غمها تو را دلگرم می کند. کسی که اعتمادی را که به دنبالش هستی به تو می بخشد. وقتی مشکلی داری آن را حل می کند و هنگامی که احتیاج به صحبت کردن داری به تو گوش می سپارد و بهترین دوستان عشقی دارند که نمی توان توصیف کرد، غیرقابل تصور است!