شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

فرهنگ ژوسا : من هستم، چون ما هستیم !

کلمات کلیدی :

 

 روز جهانی معلولان

پژوهشگری در آفریقا، به تعدادی از بچه های بومی یک بازی را پیشنهاد کرد. او سبدی از میوه را در نزدیکی درختی گذاشت و گفت هر کسی که زودتر به آن برسد، میوه های خوشمزه را برنده می شود. هنگامی که فرمان دویدن صادر شد، بچه ها دستان هم را گرفتند و با یکدیگر دویدند و در کنار درخت، خوشحال به دور آن سبد میوه نشستند. وقتی پژوهشگر علت  رفتار آنها را پرسید و گفت: یک نفر از شما می توانست به تنهایی همه ی میوه ها را برنده شود، چرا از هم جلو نزدید؟


 آنها گفتند: اوبونتو؛ به این معنا که چگونه یکی از ما می تونه خوشحال باشه، در حالی که دیگران ناراحت اند؟